Hlava S: Poválečné Československo

Kapitola 2: Stalinismus 1948-1956

1. Komunisté zahájili diktaturu. Úřady prošly čistkou a nekomunisté byli odstraněni, prchali do zahraničí. Zde vzniká tzv. 3. odboj za demokracii (např. vysílání Svobodné Evropy – Peroutka, Tigrid; dále vyzvědačská činnost ve prospěch Západu). Nedemokratické volby 1948 = jediná společná kandidátka! Vláda i parlament od té doby pouze schvalovaly programy komunistů.

2. Po Benešově smrti prezidentem zvolen Klement Gottwald. Předsedou vlády Antonín Zápotocký.

3. Za pomoci sovětských poradců byl odpor společnosti likvidován. Pronásledována byla církev, zrušeny mužské řády (řeholníci do dolů), biskupové vězněni. Pronásledováni liberálové, sokolové, členové západního odboje.

4. Byly inscenovány politické procesy podle sovětského vzoru. Byly nezákonné, o rozsudku rozhodovala KSČ a StB (tajná Státní bezpečnost): popraveni generál H. Píka, bývalí demokratičtí ministři Laušman a Drtina, národně socialistiká poslankyně Milada Horáková, ale i komunisté Slánský a Clementis. Mnozí další zavřeni (budoucí prezident Husák) – celkem kolem 200 tisíc, stovky lidí popraveny. Gestapácké metody mučení (v Uherském Hradišti vyšetřovatel A. Grebeníček). Na vojně zřízeny pro politicky nespolehlivé oddíly PTP (pomocné technické prapory) – práce v uranových dolech (viz. černí baroni). Tábory nucených prací.

5. Byl zrušen soukromý sektor, provedena násilná kolektivizace zemědělství. ČSR bylo včleněno do sovětské hospodářské sféry a jako nejprůmyslovější muselo zásobovat zaostalé agrární země, hlavně stroji. Muselo vybudovat těžký průmysl (přitom nedostatek surovin!) a zbrojit (generál Čepička-zeť Gottwalda). Trvá přídělový systém, lehký průmysl zaostává.

6. Zavedeny pětileté plány, ale došlo k hospodářskému zhroucení, proto stát provedl 1953 tzv. měnovou reformu, de facto okradení obyvatel o jejich úspory znehodnocením měny. To vedlo k demonstracím – potlačilo SNB a armáda.

7. Kulturní devastace (tzv. socialistický realismus), likvidace střední vrstvy, na vedoucí posty tzv. dělnické kádry bez vzdělání i zkušeností, jediná ideologie, zákaz náboženství, potlačování vzpomínek na TGM.

8. 1953 smrt Stalina a za týden Gottwalda. Prezident Antonín Zápotocký. První tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný.

Od: Peepee - 10:56/9.6.2021

Peepee248128

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  jedna

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama