Hlava P: Druhá světová válka

Kapitola 7: ČSR za okupace 1939-1945

1. 15.3.1939 okupace – Protektorát Čechy a Morava, zdánlivá autonomie s protektorátní vládou a státním prezidentem Emilem Háchou. Zástupcem Německa byl říšský protektor Konstantin von Neurath. Zrušen parlament.

2. Němci kontrolují situaci pomocí tajné policie – gestapa. Cílem byla úplná germanizace a postupné vyhlazení Čechů.

3. Hospodářství přešlo pod německou kontrolu. Majetek židů byl zabavován, židé od 1941 posíláni do koncentračních táborů. Čeští dělníci jsou posíláni do Německa pracovat – tzv. totální nasazení.

 

Kapitola 7.1: Domácí odboj za osvobození ČSR

1. Nejprve byl spontánní (např. demonstrativní převezení ostatků Karla Hynka Máchy do Prahy, užívání československých vlajek, uvádění vlasteneckých her a filmů).

2. První vážná demonstrace – 28.10.1939 studenti v Praze protestovali proti okupaci, demonstrace rozehnána střelbou, zemřel student Jan Opletal. Při jeho pohřbu opět demonstrace = záminka pro zavření českých vysokých škol.

3. Demokratické odbojové skupiny (nekomunistické) se roku 1940 sloučily v ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího). Byly orientovány na Anglii a Beneše, spolupracovaly např.s členem protektorátní vlády generálem Eliášem. Nebyly však příliš jednotné. Mezi nejlepší pracovníky patřili tři zpravodajci Balabán, Mašín, Morávek (tzv. tři králové – popraveni).

4. Komunisté do roku 1941 nespolupracovali s demokraty, byli řízeni Moskvou, odmítali válku jako imperialistickou, usilovali o sovětskou ČSR a odsuzovali Beneše! Klement Gottwald v Moskvě. Až po vstupu SSSR do války změna názoru.

5. Odpor proti Němcům nebyl v protektorátu příliš výrazný. Postupně přibývalo sabotáží, odboj provádí výzvědnou činnost, vydává ilegální tiskoviny. Zesílení činnosti 1941 po napadení SSSR. Koordinace obou složek odboje.

6. Proto do protektorátu vyslán nový říšský protektor, generál SS Reinhard Heydrich. Vyhlásil stanné právo, zahájil zatýkání a popravy – např. Eliáš,  zpravodajec Morávek. Rozbity ilegální odbojové skupiny. Zakázán Sokol, Orel. Do čela protektorátní vlády silní kolaboranti – E. Moravec (školství v německém duchu).

7. 1942 paradesantní výsadek do protektorátu skupiny Antropoid z Británie, její členové J. Kubiš a J. Gabčík zabili R. Heydricha = odplata za nacistický teror. Sice prestiž ČSR vzrostla, ale měla tvrdé následky. Nový protektor Kurt Daluege, státní ministr Karl Hermann Frank zahájil heydrichiádu = stanné právo, hromadné popravy české inteigence (V. Vančura), atentátníci vypátráni, zastřelili se po marném boji. Vypáleny Lidice a Ležáky v létě 1942. Odboj opět zlikvidován.

8. V roce 1944 se aktivizuje partyzánské hnutí (partyzánský oddíl Jana Žižky).

9. Na Slovensku roste nespokojenost s válkou na straně Německa, Slováci bojovali proti Rusům na východní frontě. Některé jednotky přecházely do zajetí. Klerofašistický režim se dostal do krize. Vzniká slovenský odboj nekomunistický i komunistický. V roce 1944 aktivizace partyzánských skupin, příprava vojenského povstání, až se Rudá armáda dostane ke Karpatům.

10. Němci vytušili nebezpečí a začali Slovensko obsazovat, proto Slovenské národní povstání vypuklo předčasně. Východní slovenské jednotky se vzdaly Němcům, čímž byla znemožněna ruská pomoc. Povstání bylo omezeno na centrální Slovensko. Sídlo bylo v Banské Bystrici – generálové Viest a Golian, politikové Husák, Šverma, Novomestský, Slánský. Na Slovensku byla opět vyhlášena Československá republika.  Na pomoc povstání přišla 1.čs.paradesantní divize a 1.čs.stíhací letecký pluk ze SSSR. V říjnu povstání poraženo. Vojáci přešli na partyzánský způsob boje.

11. V roce 1945 aktivizace partyzánů na východní Moravě, Českomoravské vysočině, v Brdech.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama