Hlava J: Přelom 18. a 19. století

Kapitola 6: Revoluční rok 1848

1. Byl vyvrcholením snah evropských národů o vznik občanské společnosti a odstranění posledních přežitků feudalismu, někde i o sjednocení

2. Příčiny – postup průmyslové revoluce, chyběla politická práva, národní svoboda, dále i celoevropská neúroda a průmyslová krize

3. Itálie:

a) snaha překonat roztříštěnost a sjednotit Itálii (v čele Sardinské království), boj proti rakouským okupantům na severu, na jihu odstranit absolutismus a zpátečnictví

b) Giuseppe Garibaldi – revolucionář, republikán

c) Došlo k válce mezi Rakouskem a Sardinií a k povstání v Itálii, konec = porážka Italů

1. Francie:

a) ačkoliv po revoluci 1830 došlo k rozvoji hospodářství, ale u moci byli především velkopodnikatelé, politická práva byla omezena

b) v únoru 1848  nespokojenost přerostla v pouliční boje na barikádách, král Ludvík Filip emigroval, vyhlášena republika, u moci liberálové, demokraté (Blanc), vyhlášena rovnost, všeobecné volební právo, sociální práva – zkrácena pracovní doba, zřízeny národní dílny – měly dělníkům zprostředkovat práci

c) v nových volbách liberalisté odmítly další radikální požadavky, zrušili nerentabilní národní dílny, tvrdě potlačili červencový pokus dělníků o povstání

d) nová vláda oddělila moc zákonodárnou a soudní, prezidentem zvolen synovec Napoleona Ludvík Napoleon. 1851 svou moc označil za neomezenou a 1852 provedl státní převrat, prohlásil se císařem Napoleonem III. (1852 – 1870), vládl stylem zvaným bonapartismus (tvrdá vláda + sliby a drobnější ústupky)

2. Německo:

a) boj za občanská práva a sjednocení zemí Německého spolku

b) revoluce studentů a dělníků v Berlíně v Prusku, slib ústavy a reforem

c) ve Frankfurtu nad Mohanem zasedal  parlament, který měl sjednotit Německo, spory o podobu země (ve velkoněmecké variantě mělo Německo zahrnovat i Čechy, což Palacký odmítl, Polsko, Rakousko, Dánsko). Dočasná vláda však neměla žádné pravomoce, vyhlášena konstituční monarchie v čele s pruským císařem Fridrichem Vilémem IV. – ten odmítl „dostat moc z rukou ulice“ = neúspěch ústavní cesty.

d) povstání republikánů na jaře 1849 v Porýní, Drážďanech, potlačení a návrat k situaci před revolucí, ale místně povoleny občanské svobody, pruský král přijal ústavu

3. Výsledky revolucí = neúplné, ve většině Evropy definitivně zrušen feudalismus a poddanství, občanská práva zaručena jen omezeně (Francie, Prusko), reforma soudnictví a správy, neukončen sjednocovací proces (Německo, Itálie), neřešena národnostní situace v mnohonárodnostních státech (Rakousko). Návrat k poměrům před revolucí ale už nebyl možný. Zrychleno zprůmyslňování střední Evropy, v čele Západ, Balkán a východní Evropa zaostává.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama