Hlava I: Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti

Kapitola 2: Osvícenský absolutismus – tereziánské reformy

1. Vznikl ve střední a východní Evropě. Sami panovníci uskutečňují některé myšlenky osvícenských filozofů = osvícenské reformy, které by odstranily zaostalost, společenskou kritiku režimu a zajistily osobní moc (př. Prusko, habsburská monarchie, Rusko, Skandinávie...)

2. Marie Terezie (1740 – 1780) nastoupila díky pragmatické sankci Karla VI. Zdědila slabý stát i armádu, mnohonárodnostní monarchii hrozící rozpadem. Okamžitě nastala válka o dědictví rakouské (1740 –1748) – proti stálo Prusko, Bavorsko, Španělsko, Francie, cílem bylo rozdělit území, hlavně Čechy, pruský král Friedrich II. se zmocnil průmyslového Slezska (zajímavost: bavorský kurfiřt se 1741 nechal korunovat se souhlasem českých stavů za českého krále = od té doby trvalá nedůvěra Marie Terezie k Čechům). Pomohly jí Uhry, proto si vymohly ústupky.

3. 1756 – 1763 – sedmiletá válka o znovuzískání Slezska – neúspěch, protože oslabenému Prusku přišel na pomoc ruský car Petr III. (vyznamenali se generál Laudon a Leopold Daun)

4. Osvícenské reformy Marie Terezie – cílem bylo posílit stát, hospodářství, centralizace, germanizace, armádu

a) správní reformy: společné úřady, kromě Uher. V čele direktorium (B. V. Haugwitz) a státní rada (poradní orgán panovnice – Němci), zrušena definitivně česká samostatnost zřízením Česko-rakouské kanceláře, v úřadech profesionální c.k.úředníci (císařsko-královští) = byrokratizace správy. Omezeny pravomoce stavovských zemských sněmů. Zřízen soudní dvůr, zrušeno mučení.

b) hospodářské reformy: podpora podnikání – textilní manufaktury – a ochrana před zahraniční konkurencí. Jednotná měna – tolarová a zlatková (1 tolar = 2 zlaté), první papírové peníze (bankocetle). Sjednoceny míry a váhy. Celní unie = zrychlen pohyb zboží (kromě Uher). Soupis půdy a obyvatel (tereziánský katastr) pro daňové účely (spravedlivější daně). Urbariální patent = upraveno a zlepšeno postavení poddaných proti zvůli šlechty.

c) 1775 – velké nevolnické povstání na Náchodsku (vedl Antonín Nývlt , tažení na Prahu, poraženi u Chlumce nad Cidlinou) = nutnost dalších reforem: robotní patent zmírnil robotu. Provedena tzv. raabizace = část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky (původně i návrh na změnu roboty v peněžní dávky), tak poddaní získali větší motivaci. Navíc se zlepšilo obdělávání (pluh), používání brambor (proč brambory ? Protože k nám došly z Ameriky přes Braniborsko!). Tak roste počet obyvatel (245 nových vesnic v Čechách !) = více daní = větší bohatství státu.

d) školská reforma: 1774 školský řád (Felbiger) – vliv osvícenství + Komenský = povinná šestiletá docházka. Školy triviální na venkove, školy hlavní ve městech (německy) a školy normální (výuka pedagogů). Místo latiny se učí německy, jezuitům odňaty střední školy i univerzita. 1773 zrušen jezuitský řád papežem .

e) vojenská reforma – podle pruského vzoru, odvody, jednotný výcvik, uniformy, výzbroj = růst nákladů

5. Mezi významné poradce Marie Terezie patřili i Češi – Václav hrabě Kaunic, kníže Haugwitz, hrabě Rudolf Chotek

6. Marie Terezie. byla velmi energická, inteligentní, citlivá, přísná výchova 16 dětí. Její manžel – František Lotrinský se stal císařem římské říše, ale do jejího vladaření nezasahoval, byl úspěšný podnikatel. Smrtí Marie Terezie končí habsburská dynastie, nastupuje habsbursko-lotrinská.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  devět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama