Hlava G: Pozdní středověk

Kapitola 10: Třicetiletá válka (1618 –1648)

1. Vypukla jako důsledek nahromaděných problémů v oblasti náboženské, politické a hospodářské. Zjednodušeně proti sobě bojovaly země katolické ligy v čele s Habsburky a země protestantské unie v čele se Švédskem, Dánskem a Nizozemím. Časem však bylo náboženské hledisko opuštěno a válka trvala setrvačně – spíše se vymkla z rukou státům, proti Habsburkům bojovala i katolická Francie, naopak na habsburskou stranu se přidávalo dle potřeby protestantské Sasko.

2. Etapy konfliktu:

a) válka česká (1618 – 1620)

b) válka falcká (1620 – 1623) – Habsburkové zvítězili nad Friedrichem Falckým a Nizozemím

c) válka dánská (1625 – 1629) – Dánsko v čele unie, snaha získat severní Německo, pomoc Anglie, Sedmihradska, Turecka a na Moravě povstali proti Habsburkům Valaši. Habsburský panovník Ferdinand II. požádal o pomoc Albrechta z Valdštejna – vybudoval „soukromou“ armádu – velmi kvalitní, dobře placená. Vyhnal Dány z Moravy a porazil je v Německu. Kariéra Valdštejna vzbudila závist a intriky = propuštěn 1630.

d) válka švédská (1630 – 1635) – švédský král Gustav II. Adolf  + Sasko, Braniborsko, Rusko, Nizozemí a Francie. Obsazeno severní Německo, Sasové osvobodili Prahu. Friedrich II. byl nucen opět povolat Albrechta z Valdštejna = zastavil Švédy u Lützenu (padl švédský král) 1632. Pak začal tajně vyjednávat se Švédy (slibovali mu českou korunu) = 1634 zavražděn v Chebu. Pak příměří se Švédy, Sasko opět slíbilo Habsburkům mír – za to definitivně dostalo českou Lužici.

e) válka švédsko – francouzská (1635 – 1648) – koalice Švédska, Nizozemí a Francie (aktivita kardinála Richelieua) – jde o vyčerpávající válku bez větších zisků. Francie chtěla odstranit obklíčení a udržet roztříštěné Německo. Švédové se dostali do Čech, porazili u Jankova Habsburky – málem definitivní konec války, ale bývalý uherský spojenec Jiří Rákoczi uzavřel s Habsburky mír. Švédové obléhali neúspěšně Brno i Uherské Hradiště, prakticky bez boje získali Olomouc a ještě roku 1648 bojovali v Praze (vyrabovali rudolfínské sbírky), tehdy však již nebyli chápáni jako osvoboditelé od katolického habsburského útlaku, ale jako nepřátelé.

3. Konec války – 1648 po dlouhých jednáních = vestfálský mír. Za základ poválečného uspořádání byla vzata situace z roku 1624pro Čechy definitivní ztráta nadějí na návrat exulantů (Komenský a jednota bratrská). Dohoda byla kompromisem – koho země, toho víra. Habsburkové sice ztratili hegemonii v Evropě, ale upevnili si vládu ve svých zemích. Německo zůstalo roztříštěno a svatá říše římská ztratila smysl – jen formální, nejsilnějšími zeměmi – Sasko, Braniborsko, Prusko vedou samostatnou politiku. Posíleno postavení Francie – evropská velmoc. Potvrzena nezávislost Nizozemí a Švýcarska

4. Válka způsobila obrovské materiální a lidské ztráty – střední Evropa prakticky vylidněna. Prohloubily se rozdíly mezi západní – vyspělejší Evropou (zde nastupuje kapitalismus) a střední a východní – zaostává (absolutismus, nevolnictví).

Od: Ebigail - 10:17/18.4.2019

Trochu kátký ne?

Od: Tonda - 10:12/13.12.2019

AHOJ VŠICHNI SUPER WET

---
Od: Tonda - 10:14/13.12.2019

Hledám ženu 42 let, jmenuju se Tonda

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama