Hlava G: Pozdní středověk

Kapitola 9: České stavovské povstání (1618 –1620)

1. Příčina = soupeření stavů s panovníkem + náboženské spory.

2. Květen 1618 – sjezd nekatolických stavů v Karolinu. Cíl – protest proti porušování majestátu. Do čela se dostalo radikální křídlo – Jindřich Matyáš Thurn, Václav Budovec z Budova, Ondřej Šlik, Kryštof Harant, Matyáš z Anhaltu, Václav Vilém z Roupova). 23.5.1618 – delegace na Pražský hrad – místodržící (Vilém Slavata a Bořita z Martinic + písař Fabricius) obviněni ze zrady a vyhozeni z okna = defenestrace. Zvolena vláda 30 direktorů ze zástupců všech stavů. Vyhnáni jezuité. Hledání spojenců (Morava se nepřidala!)

3. Matyáš byl sesazen, králem byl zvolen Friedrich Falcký (1619-1620 – „zimní král“). Povstalci spoléhali na pomoc nekatolických zemí ( Anglie – Falcký zetěm anglického krále, Nizozemí – jen finanční pomoc, německé země, Uhry – sedmihradský  vévoda Gabriel Bethlen – ten nespolehlivý) .

4. 1619 – tažení na Vídeň, obležení, ale neúspěch. Na Moravě převrat – přidala se k povstání, dále se přidali i stavové uherští a rakouští.

5. Bitva na Bílé hoře 1620 – porážka stavovského vojska – neochota bojovat, Friedrich Falcký uprchl. Morální rozklad povstání. Vůdci povstání uprchli, zbytek požádal o milost

6. Po porážce – pronásledování odbojných stavů, konfiskace majetku (115 panství = 8 mil. kop grošů) do rukou cizí, nebo Habsburkům věrné šlechty (Albrecht z Valdštejna, Lichtenštejnové, Ditrichštejnové, Buquojové, Piccolominiové…). 21.6.1621 poprava 27 účastníků odboje na Staroměstském náměstí (3 páni – Šlik, Budovec, Kryštof Harant, 7 rytířů a 17 měšťanů – i Jan Jesenský , popravoval kat Mydlář).

7. Další důsledky:

a) hospodářský úpadek – finanční podvody, „vytunelování“ měny = razila se „dlouhá“ mince nižší kvalityc což způsobilo inflaci; města postižena konfiskacemi, vysokými pokutami a daněmi, úpadek zemědělství a úbytek obyvatelstva v souvislosti s válkou = postupné znevolňování

b) náboženská rekatolizace, univerzita předána jezuitům = Karlo – Ferdinandova, vystěhovávvání nekatolíků

c) 1627 Obnovené zřízení zemské = nová ústava : - dědičné právo Habsburků na český trůn, - nejvyšší moc v zemi má král = absolutismus, - jen katolictví, - němčina zrovnoprávněna s češtinou, - centrální úřady ve Vídni důležitější než zemské, -podlomen vliv měst ( měla na sněmu dohromady pouze jediný hlas!!), - nejpřednějším stavem - duchovenstvo

Od: Vera - 19:12/6.6.2018

Matyáš sesazen nebyl, ten umřel na jaře 1619 a sesadili jeho nástupníka Ferdinanda II. Štýrského 19. 8. 1619.

---
Od: j - 10:15/13.12.2019

ale byl

---
Od: Ruda - 10:29/13.12.2019

Opravdu nechápu lineární rovnice66

---
Od: Klra - 18:38/9.5.2022

Já si tedy také myslím, že Matyáš zemřel a po něm byl Ferdinand Štýrský a 1619 nastoupil Falcký

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  osm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama