Hlava G: Pozdní středověk

Kapitola 4: Německá reformace

Martin Luther

1. 1517 Martin Luther vystoupil s kritikou katolické církve (95 tezí přibitých na vrata kostela ve Wittembergu): uznával pouze Písmo, žádal přijímání podobojí pro všechny, chudobu církve, obhajoval Husa, odmítal odpustky, církevní řády, celibát, ale i jakékoliv revoluční násilí. Přeložil Bibli do němčiny. Byl pronásledován papežem i císařem Karlem V. (Habsburk).

2. Stál u zrodu nové církve – luteránská (evangelická, protestantská).

3. S reformací bylo spojeno i sociální hnutí chudiny na venkově – cílem zrušit poddanství, robotu, útlak vrchnosti. Vypukla německá selská válka 1524-1526. Vůdcem – Tomáš Münzer - jižní Německo, zpočátku úspěchy i proti vojsku. Další skupiny povstalců i ve středním Německu, alpských oblastech. Rolníci byli poraženi kvůli nejednotnosti, nevycvičenosti, zradou měst.

Německá Selská válka

4. Německo je stále rozdrobeno, stále více knížectví přijímá luteránství = katolictví ohroženo. Císař Karel V. vede válku s luterány, 1546 je porazil , ale byl přinucen ke kompromisu. Náboženské války skončily 1555 augsburským mírem (koho země, toho víra) . Byl zlomen monopol katolíků. Jih Německa – katolíci x sever – luteráni. Karel V. abdikoval. Z Německa se reformace šíří do Polska, Čech, Uher, Švédska, Dánska a na Island.

5. Další rozšíření reformace – ŠvýcarskoUlrich Zwingli Curychu, Jan Kalvín v Ženevě – idea o lidské aktivitě, pracovitosti (= důležitost měšťanů), zákaz zábavy, soch, obrazů, obhajoval nutnost násilí proti odpůrcům reforem! Odsud se reformace šíří do Francie, Anglie (i USA), Nizozemí.

6. Proti reformaci založili katolíci bojovný jezuitský řád (Tovaryšstvo Ježíšovo), 1534, Ignác z Loyoly – důraz na vzdělání, fyzickou kondici, poslušnost papeži, propagace katolictví.V boji proti nekatolíkům a kacířům byla posílena inkvizice. Jednotu katolické církve obnovil tridentský koncil.

7. Evropa se nábožensky rozdělila: katolická liga (Španělsko, jih Německa – v čele Habsburkové) a protestantská unie (snaha o reformy hospodářské i politické, v čele Anglie a Nizozemí).

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  sedm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama