Hlava F: Vrcholný středověk

Kapitola 13: Doba jagellonská

Vladislav II. Jagellonský

1. Vladislav II. Jagellonský (1471 – 1516). Zvolen za českého krále podle politické dohody – Jiří je navrhl za své nástupce polský katolický královský rod, aby se Čechy opět mohly stát rovnocenným státem v Evropě. Po smrti Matyáše Korvína k Čechám připojena Morava a uherské království.

2. Král sídlil v Uhrách (Buda), v Praze jen 3x – nepodařilo se mu zlomit kališníky a panstvo. Raději se vším souhlasil – „král dobře“, Čechy – na periférii, omezené domácí spory.

3. Moc krále silně omezena = stavovská monarchie. Rozhodují zemské sněmy – zde tři stavy: města,vyšší a nižší šlechta, jednacím jazykem čeština.

4. Spory mezi městy a šlechtou: šlechta podniká, buduje velkostatky, rybníky, pivovary…,zakazuje pohyb poddaných = lidové bouře (viz. Dalibor z Kozojed 1497): tedy konkuruje městům a brání jim v politickém rozhodování . Města se cítí omezována v hospodářství i v politice.

5. 1500 Vladislavské zřízení zemské = nová zemská ústava ve prospěch šlechty, zákaz městům účastnit se zemského sněmu, omezení moci krále. Města hrozí povstáním.

6. Ludvík Jagellonský (1516-1526) – také slabý panovník, nedospělý (za něj vládl Zdeněk Lev z Rožmitálu). V Čechách pouze 1x

7. 1517 svatováclavská smlouva – kompromisní dohoda měst a šlechty.

8. Do Čech se šíří z Německa náboženská reformace (Martin Luther), proniká pomalu humanismus (Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Viktorín Kornel ze Všehrd), vrchol gotiky – Pražský hrad, Kutná Hora.

9. 1526 bitva u Moháče v jižních Uhrách (29.8.), Turci vedení Sülejmanem Nádherným porazili za dvě hodiny špatně organizované česko-uherské vojsko, Ludvík se utopil v bažině. Obsadili Uhry až po jižní Slovensko = vytvořen budínský pašalík – velké nebezpečí pro Moravu, Slovensko a Vídeň.

10. Podle dynastické smlouvy nastupují Habsburkové.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  tři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama