Hlava F: Vrcholný středověk

Kapitola 4: Vývoj v dalších evropských zemích

1. Svatá říše římská

a) Byla roztříštěna na mnoho státečků. Císař je volen 7 kurfiřty. O záležitostech rozhodují říšské stavy, jejich cílem bylo zvolit slabého císaře, který by je neomezoval. Tak ve 13. století zvolen Rudolf Habsburský (x mocnému Přemyslu Otakarovi II.).

b) Ve 14. století vládnou Lucemburkové, mimo jiné i Karel IV., pak chvíli Václav IV. a Zikmund.

c) Od 13. století výboje německých knížat proti Slovanům, poněmčování. Řád německých rytířů zakládá Prusko, ohrožují Polsko a Litvu - 1410 bitva s nimi u Grunwaldu.

d) Německá kolonizace střední Evropy (pokojná, na pozvání).

e) Rozvoj obchodních společností - na severu, při pobřeží Baltu a Severního moře vznikla hanza (Lübeck, Hamburk, Brémy, Gdaňsk).

2. Itálie

a) Také rozdrobena. Marné snahy císařů o sjednocení.Významná města - Benátky a Janov - obchodní velmoci - s Orientem, dovoz drahého zboží; dále Milán a Florencie - výroba sukna a centrum peněžnictví. Zde už nastupuje renesanční myšlení. Vznik prvních manufaktur.

b) Časté války mezi státy - republikami, vyvražďování odpůrců (př. Medici ve Florencii). Do toho spory a války mezi stranou císařskou a papežskou.

c) Papež a církev - obrovské bohatství, rozmařilý život. Odpor veřejnosti, úplatky, prodej odpustků. Na konci 14.stol. rozkol - papežské schizma (dvojpapežství = papež avignonský a římský,vzájemně se dávali do klatby, chaos).

3. Španělsko

a) Od 8. století pod nadvládou Arabů (vyspělá kultura, náboženská tolerance).

b) Od 11. století křesťané znovudobývají území = reconquista. Jednotný arabský stát se rozpadá. Vznikají 3 křesťanské útvary - Portugalsko, Kastilie a Aragonie. V bojích o osvobození se vyznamenal rytíř Rodrigo Díaz, zvaný Cid (v díle Píseň o Cidovi z 11. stol.).

c) Do konce 15. století Španělsko osvobozeno (1492). Kastilie a Aragonie se sjednotilo sňatkem Izabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského v jednotnou španělskou monarchii. Oporou státu byla katolická církev a její krutá inkvizice. Pronásledování Arabů a také Židů, netolerance. Podpora dobývání Ameriky - 1492 Kryštof Kolumbus, ale zisky drahých kovů promarněny - nebyly investovány do hospodářského rozvoje = postupné zaostávání.

4. Rusko

a) Poraženo Tatary, zánik Kyjevské Rusi. Povinnost odvádět daně.

b) Od 13. století roste význam moskevského knížectví. Kníže Ivan Kalita získal právo vybírat tatarské daně = oddych od krutovlády Tatarů. Moskva postupně sjednocuje ruská knížectví. Moskva centrem pravoslavného patriarchy.

c) Dmitrij Donský 1380 porazil Tatary na Kulikovském poli. Ivan III. ovládl i Novgorod a 1480 nezávislost ruského státu. Stal se carem Ruska, centralizace vlády, sídlo – moskevský Kreml.

5. Balkán

a) Byzantská říše byla rozvrácena při křížových výpravách a její význam klesl. Povstání rolníků a útoky Italů, Bulharů.

b) Ve 14. stol. vpád Turků na Balkán. Porazili Srby (1389 na Kosově poli), Bulhary (1393). Obklíčili Byzanc, až zbyl pouze Cařihrad. Ten padl roku 1453, přejmenován na Istambul se stal sídlem tureckého sultána.

c) Turci přerušili evropský obchod s Orientem, kontrolovali obchod ve Středozemním moři = úpadek italských měst a přesun obchodu na Západ. Turci postupně dobývali Balkán - Srbsko, 1526 po bitvě u Moháče ovládli Uhry a ohrožovali Moravu a Rakousko. Turci dobyli většinu arabských států od severu Afriky až po Indický oceán.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  nula

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama