Hlava E: Raný středověk (5. – 12. století)

Kapitola 2: Franská říše

1. Franská říše byla nejpevnějším z raně středověkých barbarských států. Franské, germánské kmeny sjednotil Chlodvík z rodu Merovejců v 5. století. Přijal křest a podporoval církev. Franští králové sjednotili ostatní Germány a vytvořili velkou říši (dnes území Francie, Německa, Benelux). Dagobert v 7. století bojoval i se Slovany (Sámo). Merovejci darovali půdu, ztráceli tak moc a vliv a k moci se dostali jejich dvorští správci - majordomové.

2. Prvním majordomem, který svrhl Merovejce, byl Karel Martel. Ubránil Evropu před vpádem Arabů do Francie ze Španělska (bitva u Poitiers 732). Založil dynastii Karlovců. Zavedl obrněnou jízdu.

3. Největší sláva franské říše nastala za Karla Velikého (768 - 814).

Podpis Karla Velikého

4. Ovládl většinu západní a střední Evropy, násilím dokončil christianizaci říše (časté pokřtívání Sasů). Bojoval s Polabskými Slovany a s Čechy - donutil je platit daň míru. Reorganizoval říši, rozdělil ji na hrabství v čele s hrabaty (shodná s biskupstvími), na obranu hranic budoval příhraniční území - marky (s vojenskou posádkou).

5. Roku 800 byl korunován papežem (Lev III.) na císaře Svaté říše římské - tak měl pokračovat v tradici říše římské, měl oslabit titul východního římského císaře (Byzanc) a nakonec korunovace měla dokázat nadřazenost církevní moci nad světskou.

6. Zasloužil se o obnovení vzdělanosti - období karolínské renesance: nechal opisovat antické knihy, podporoval stavbu kostelů, budování škol (ač sám byl negramotný). Hlavní město neměl, nejčastěji pobýval v Cáchách.

7. Po jeho smrti se říše rozdělila - 843 na východofranskou a západofranskou.





Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama