Hlava D.2: Starověký Řím

Kapitola 9: Eneolit, doba bronzová a železná ve střední Evropě

1. Eneolit

a) Civilizační vývoj ve střední Evropě, a tedy i u nás, byl mnohem pomalejší než v oblastech orientálních nebo ve Středomoří. Byly zde horší přírodní podmínky, chladnější podnebí, husté pralesy. Proto se sem šíří zemědělství pomaleji, proto je obyvatelstvo méně početné a žije primitivněji. Znalost kovů je minimální.

b) Od 4. tisíciletí př.n.l. znalost mědi. Vzniká patriarchální rodová společnost v čele s muži. Vznikají sousedské občiny. Příchod indoevropských kmenů - kmeny se společným prajazykem - Keltové, Germáni, Italikové a Baltoslované.

c) Objevují se první tzv. kultury, pojmenované podle výrazného rysu: kultury kanelované keramiky (= zdobené rýhami), šňůrové keramiky (= zdobené otiskem šňůry) a zvoncových pohárů.


2. Doba bronzová (3. - 2. tisíciletí př.n.l.)

a) Rozvoj metalurgie, specializované nářadí = proběhla 2. dělba práce (řemesla x zemědělství).

b) Společenská a majetková diferenciace. Vznik kmenů v čele s kmenovými náčelníky. Budování opevněných sídlišť, hradišť. Stát dosud nevzniká.

c) Kultury: únětická, mohylová (= způsob pohřbu), popelnicových polí (= pohřeb žehem).


3. Doba železná (od 7. stol. př.n.l.)

a) Znalost železa přinesly kočovné středomořské kmeny. Urychlení vývoje. Stále převažuje zemědělství, díky lepším nástrojům mýcení lesů = více plochy pro pěstování obilí = větší výnosy = více populace. Kontakt se světem antiky - obchod.

b) Starší doba železná = halštatská - majetková diferenciace, vytváří se společenská vrstva knížat kmenových - pohřby v mohylách. V Čechách kultura bylanská.

c) Mladší doba železná = laténská :

c-a) Objevuje se první evropský národ - Keltové (Galové). Ze svých původních sídlišť se vydali ve 4. století př.n.l. do celé Evropy za novou půdou. Dostali se až do Británie, Španělska, a dokonce do Malé Asie (oblast Galacie). V Čechách se usadili Bójové (= znamená strašní), na Moravě Volskové a na Slovensku Kotini. Keltská kultura byla vyspělá - znalost hrnčířského kruhu, vyspělé železářství, keramika, výroba skla, šperkařství. Razili vlastní mince. Obchod s antickými státy. Diferencovaná společnost s knížecí vrstvou (aristokracie). Důležitou roli hráli kněží - druidové. Budovali opevněná sídla - oppida (u nás Stradonice u Berouna, Závist u Zbraslavi). Keltové však nevytvořili stát a neubránili se germánským kmenům a Římanům - na počátku našeho letopočtu.

c-b) Na počátku našeho letopočtu vytlačují Kelty Germáni ze střední Evropy. Přišli ze severní Evropy. Vytvořili kmenové svazy a bojovali s římskou říší. Postupně se učili od Keltů i Římanů, ale zůstávali na nižší úrovni . V Čechách žili Markomani, na Slovensku Kvádové. Spojili se pod vedením náčelníka Marobuda a ve 2. století n.l. vedli války proti Římu.

4. Stěhování národů (4.- 6. století)

a) Nastalo ve 4. stol. v důsledku vpádu turkotatarských kmenů z Asie - Hunů. Nastal velký vzájemný tlak kmenů v Evropě. Hunové vytvořili mocný svaz pod vedením vojevůdce Attily, byli poraženi Římany v 5.stol. = zánik hunské říše. Pohyb kmenů pokračoval. Germáni vpadli na území západořímské říše, vyvrátili ji 476 n.l. a na jejím území vytvořili barbarská království - Vizigóti ve Španělsku, Langobardi v Itálii, Vandalové v Africe.

b) Do střední Evropy pronikají Slované z původních sídlišť mezi Vislou a Dněprem v 5. - 6. století Rozpadá se rodová společnost. Nastává středověk.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  devět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama