Hlava D.2: Starověký Řím

Kapitola 2: Období římské republiky (6. - 2. století př.n.l.)

1. Po vyhnání etruského krále vzniká republika (res publica = věc veřejná). V čele stojí 2 konzulové, volení na jeden rok (moc správní, soudní, vojenská) z patriciů. V práci jim pomáhali další úředníci (censoři, prétoři, quéstoři...). Jen v době ohrožení byl zvolen na půl roku diktátor. Senát zůstal poradním orgánem (300 patriciů od 30 let). Plebejové se účastnili pouze lidového sněmu (centurijního). Všichni obyvatelé měli povinnou službu ve vojsku.

2. Boj plebejů s patricii o politickou moc - trval až do 3. století př.n.l. Nejprve si plebejové vynutili zřízení vlastního úředníka - tribuna lidu, který hájil jejich zájmy v patricijském senátě a měl právo veta = rozhodného zamítnutí nevyhovujícího rozhodnutí. Poté bylo sepsáno dosavadní zvykové právo = zákony 12 desek (proti zneužívání zákonů patricii= zrovnoprávnění). Nakonec dosáhli plebejové práva sňatku s patricii, dále i funkci konzula a ve 3. stol. př.n.l. už rozdílů nebylo. Protože úřady byly čestné, a tudíž bezplatné, mohli je zastávat pouze nejbohatší patriciové nebo plebejové - tito postupně vytvářejí nejzámožnější vrstvu Říma - tzv. nobilitu.

3. Expanze a ovládnutí Itálie: Řím nejprve vedl řadu obranných válek proti Etruskům, Keltům = Galům (vyplenili Řím). Postupně tyto války nabraly dobyvačný charakter a roku 272 př.n.l. dobytím řeckého Tarentu Řím ovládl celé území Itálie, kromě Předalpské Galie. Dobytá území se stala římskými spojenci (s povinností voj. pomoci a částečnou autonomií) nebo koloniemi. Římané se považovali v Itálii za jediné plnoprávné. Díky dobyvačným válkám plyne do Říma bohatství, začíná se razit stříbrná mince. Z válek je také zisk otroků - rozvoj otrokářského systému. Nobilita velmi bohatne.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  dvě

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama