Hlava D.1: Starověké Řecko

Kapitola 4: Vývoj Athén

1. Athény leží na poloostrově Atika, nedostatek úrodné půdy vedl k velkému napětí. Zemědělci upadali do dlužního otroctví . Vládla šlechta prostřednictvím volených úředníků - archontů.

2. Rozpory narůstaly. V 7. století př.n.l. se ujal moci tyran Drakón, vydal přísné zákony - za většinu prohřešků byla smrt.

3. Občanské válce šlechty s neurozenými zabránil archont Solón. Roku 594 př.n.l. provedl reformu: obyvatele rozdělil do 4 majetkových tříd a odstupňoval tak jejich práva i povinnosti vůči státu = tím politicky zrovnoprávnil veškeré svobodné obyvatelstvo. Zakázal dlužní otroctví - vykoupil Athéňany z otroctví. Tak zlomil moc aristokracie.

4. Poté byl u moci tyran Peisistratos, který vládl ve prospěch méně majetných, zabavil půdu aristokracie. Zahájil výstavbu athénské Akropole.

5. 510 př.n.l. Kleisthenés - další reformy: zaručil ústavou stejná práva svobodným obyvatelům, zrušil aristokratická privilegia tím, že provedl novou správní reformu Athén a zrušil rodové dělení obyvatel. Rozhodující silou se stali řemeslníci a obchodníci. Protože však úřady nebyly placeny ,mohli si je dovolit zastávat jen bohatí (takové zřízení označujeme jako timokracii). Bez práv zůstali jen otroci a cizinci (ženy pochopitelně taky). Včele města jsou úředníci volení lidovým shromážděním, nejvyšší funkce byly pouze na jeden rok. Byl zaveden tzv. ostrakismus = střepinový soud; na střepy hliněné nádoby mohli občané napsat jméno politika, který podle jejich mínění usiluje o samovládu. Takový politik pak musel odejít na 10 let do vyhnanství. Athény se staly prvním městem, v němž vznikla otrokářská demokracie.

Od: hj - 18:06/12.5.2019

1112

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama