Hlava D.1: Starověké Řecko

Kapitola 2: Archaické období (800 - 500 př.n.l.)

1. Vláda aristokracie - už nepotřebuje bazilea.

2. Nastává rozvoj zemědělství, řemesel a obchodu - vynález peněz. Roste také majetková nerovnost. Šlechta více bohatne a chudí nemohou konkurovat levné otrocké práci na velkostatcích šlechty.

3. Malé obce se sjednocují v města - polis, která se stávají centrem řemesel i politické správy okolí. Protože hory oddělují města, nedošlo nikdy ke sjednocení městských států. Proto také byl vývoj jednotlivých měst trochu odlišný.

4. Řekové přejali a upravili fénickou abecedu, doplnili znaky pro samohlásky a vytvořili alfabetu, která se stala základem pro rozmach vzdělanosti.

5. V 8. - 6. století př.n.l. nastala 2. řecká kolonizace. Důvodem byla obilní krize. Díky úpadku Féničanů ovládli Řekové pobřeží Černého moře, Sicílie, jižní Francie a Egypta. Budují zde také obchodní stanice, které vyměňují zboží. Do Řecka se dováží hlavně nedostatkové obilí nebo otroci. Vyváží se keramika, nástroje, víno. Kolonie se staly samostatnými městy s vazbou na město mateřské. Řekové stáli u zrodu města jako Neapol, Syrakusy, Marseille, Tarent, Byzantion (budoucí Istambul).

6. Prohlubující se sociální nerovnost vyvolávala konflikty chudých a aristokracie. Chudí se v důsledku zadlužení dostávali do tzv. dlužního otroctví. Při těchto bojích se mohli dostat do čela státu samovládci - tyranové, vládnoucí zpočátku ve prospěch chudých, později však sledovali jen osobní cíle. Tyrani však přispěli ke zkrášlení obcí, podporovali stavbu chrámů, pořádali slavnosti.

7.Postupem doby vzniká politika - politické spory byly řešeny na shromážděních svobodných občanů, což byl typický rys řeckého života.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama